Vad behöver du hjälp med?
Innehållsförteckning
< Alla kategorier
Skriv ut

Exportera SIE-filer

Via Ordines administrationsgränsnitt kan du snabbt och enkelt exportera SIE-filer för valfri period. Innan du gör detta behöver du dock ställa in dina bokföringskonton vilket du hittar instruktioner för via följande artikel: Ställa in bokföringskonton. När det är genomfört kan du följa instruktionerna nedan för att ta ut dina SIE-filer.

Automatiska utskick av SIE-filer

För att slippa manuella uttag av SIE-filer kan du ställa in så att du automatiskt, dagligen eller månadsvis, får en SIE-fil utskickad till valfri e-postadress(-er). Detta gör du genom att gå in på administrationsgränssnittet och går in på fliken ”Konfiguration” -> ”Inställningar”. Därefter går du in på fliken ”Bokföring” längst upp. Under rubriken ”SIE Filer” kan du välja hur ofta du vill ha filerna samt till vilken eller vilka e-postadresser filerna ska skickas till. Du kan välja flera e-postadresser genom att trycka på knappen ”Skapa email” flera gånger. När du är klar trycker du på den gröna spara knappen längst ner.

Manuellt uttag av SIE-filer

Du kan självklart även ta ut SIE-filer manuellt för valfri period. Börja med att gå in på administrationsgränssnittet och i menyn väljer du ”Ekonomi” -> ”Z-rapporter”. Börja med att klicka på ”Datum intervall” knappen och välj den period som du vill ta ut SIE-filer för. Därefter trycker du på ”Ladda ner SIE-fil” knappen så kommer nerladdningen att påbörjas.